Creiem en un sector cultural i creatiu que compti amb tu

Perquè allò que no té nom, no existeix:
Neix Kultursistema, l’eina que et facilita un apropament ric, divers i actualitzat en aquest complex ecosistema

Soc visible en l’ecosistema creatiu?
Tinc clar quin valor aporto i on?
Conec la realitat del meu sector i d’altres agents culturals i creatius del meu territori? Qui hi ha allà fora?

Si t’has fet alguna pregunta similar, ets al lloc adequat

Aquí posaràs el focus en allò que és important, coneixeràs millor el teu sector i podràs generar aliances amb el teu entorn

Conèixer millor el teu àmbit d’activitat i proposta de valor en l’ecosistema multiplicarà la potencialitat del teu projecte

¿Què pots fer amb Kultursistema?

Visualitzar i interpretar dades

Ofereix una visualització del conjunt d’agents culturals i creatius d’un territori, incloent-hi agents i noves pràctiques, tant a través de mapes geolocalitzats com de gràfics derivats de l’encreuament i la interpretació de dades.

Diagnosticar i definir actuacions

Possibilita l’autodiagnòstic per part de les mateixes organitzacions i professionals del sector, i la generació d’informes personalitzats amb els quals definir els teus àmbits prioritaris d’actuació.

Dissenyar polítiques adequades

Ajuda a orientar les polítiques culturals i/o lligades al desenvolupament de la creativitat en un territori concret, i així es pot conèixer millor l’entorn d’actuació i decidir l’enfocament de l’acció pública o de les organitzacions sectorials.

Kultursistema proposa una de les categoritzacions més completes del món per recollir la realitat canviant de l’ecosistema

¿Com funciona Kultursistema?

Registra’t de franc
i accedeix als
recursos digitals
i analògics de
Kultursistema

A més dels perfils públics i privats, tindràs els següents recursos a la teva disposició:

Manual digital descarregable

Amb ell podràs aprofundir en la nova taxonomia, categorització i visualització de les diferents parts de l’ecosistema abans del procés d’automapatge.

Guia imprimible

I si ets més de pensar sobre el paper, tindràs també una guia imprimible, amb la qual anar treballant pas a pas per actualitzar més endavant el teu perfil online.

Exemple de matriu d’encreuament dels diversos sectors i la
cadena de valor d’un ecosistema Cultural Creatiu

Un formulari actualitzable
amb visualització de dades

Una vegada emplenat, sempre actualitzat
Kultursistema es basa en la reflexió i l’automapatge de cada agent de l’ecosistema a través del formulari online, sempre actualitzable.

Fotos de l’ecosistema enriquides entre tots
Com més gran sigui la massa crítica i la diversitat de participants, més gran serà la representativitat i el valor generat als informes de dades agregades.

Encreuaments per fer emergir noves possibilitats
A partir d’aquest mapatge es possibiliten diferents interpretacions i comparatives individuals i col·lectives, reflectides en perfils públics i privats amb matrius de dades visualitzades gràficament.

Una metodologia de treball al servei del sector

Que combina les eines digitals amb les analògiques, tallers… per emergir allò que és implícit, identificar i visibilitzar agents perifèrics, sovint fora del cercle institucional.

Que identifica necessitats no cobertes, vetes d’oportunitat, espais d’infra o sobrepresència d’oferta cultural o creativa. I ajuda a conèixer la dimensió social i econòmica dels agents d’un determinat context.

Kultursistema permet orientar polítiques d’impuls des d’un coneixement real de l’ecosistema cultural i creatiu, i fer el seguiment al llarg del temps.

¿Què fa possible Kultursistema?

Organització de referència internacional en l’Economia Creativa, és la titular i gestora de Kultursistema.

Després de més de 30 anys gestionant, acompanyant agents i ajudant a impulsar el sector, som conscients del repte que suposa tirar endavant projectes culturals i creatius en un ecosistema complex com el nostre.

Per això posem en marxa Kultursistema

Amb un marc conceptual desenvolupat entre 2016 i 2019 per Roberto Gómez de la Iglesia, de Conexiones improbables, i Ricardo Antón, de Colaborabora, en el marc de l’Associació professional Karraskan, Xarxa d’Experiències Creatives del País Basc. Els primers tests d’aquesta eina van ser coordinats per Iranzu Guijarro Plaza amb la col·laboració d’entitats sòcies.

D’ençà d’aquest marc, Conexiones improbables defineix la metodologia d’aplicació de Kultursistema, de la qual és titular exclusiva.

Diferents entitats públiques han donat suport a diverses fases de la creació de Kultursistema: Ministeri de Cultura d’Espanya, Govern Basc, Diputacions Forals d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa, i Ajuntament de Getxo.

Avui Kultursistema compta amb:

Un equip propi de gestió de Conexiones improbables, altament experimentat en consultoria estratègica, innovació oberta, processos exploratoris, disseny i cocreació.

Un suport tècnic permanent per part d’Omatech, que ha format part del desenvolupament digital de la matriu i manteniment de l’eina.

Una identitat visual i gràfica desenvolupada per Nerea Márquez, de Ojobuey.
I evidentment, amb tu! Registra’t ara i forma part de Kultursistema com agent de l’àmbit creatiu, estructural o impuls.