fbpx

FAQS

Perquè un espai, agent o iniciativa aparegui al mapa i al directori és necessari rregistrar-se a Kultursistema. El registre és gratuït i per fer-ho només has d’introduir un e-mail i crear una contrasenya.
Aquestes seran les teves credencials per accedir-hi sempre que vulguis.

Una vegada dintre, hi podràs crear una fitxa pública en tres passos:

 

 • Carta de presentació. Nom, descripció, dades de contacte, projectes i aliances.
 • Paper en l’ecosistema. Tipologia organitzativa, sector/ subsector i cadena de valor.
 • Impactes i retorns. Dades estadístiques sobre l’activitat.

A Kultursistema volem impulsar el mapatge de tot l’Ecosistema Cultural i Creatiu, visibilitzant el màxim d’agents possible. Per això, periòdicament incorporem dades obtingudes de fonts públiques al nostre sistema per crear fitxes com la teva.

Pots prendre el control de la fitxa per editar-la o despublicar-la en tres passos:

 • Comprova l’e-mail a què està associat la fitxa. El veuràs sota el nom i l’adreça geogràfica.
 • Introdueix aquest e-mail i fes clic en el següent enllaç per restablir la contrasenya
 • Obre el correu electrònic rebut per definir una nova contrasenya i accedir al teu tauler de control.

 

Si no desitges que les teves dades romanguin a Kultursistema, pots escriure a hola@kultursistema.comper sol·licitar l’eliminació total de la fitxa i de la informació recollida sobre tu en la base de dades.

No, aparèixer al mapa i al directori de Kultursistema no té cap cost. Pots crear gratuïtament tants comptes i fitxes com espais, agents o iniciatives vulguis visibilitzar.

Comprova si l’e-mail que estàs introduint és el correcte o prova de restablir la contrasenya.

Si el problema persisteix, pots posar-te en contacte amb hola@kultursistema.com

i buscarem la solució.

Tota la informació que introdueixis a Kultursistema es desa automàticament en línia, i sempre està accessible per a tu al teu compte. Si canvies alguna dada, aquesta s’actualitza automàticament i substitueix l’anterior. 

 

Per desar un històric de les teves dades, descarrega-les en pdf seguint aquest enllaç: comprovar les meves dades.

Un dels objectius principals d’aquest projecte és respondre a la manca de dades primàries sobre l’Ecosistema Cultural i Creatiu. La plataforma en línia Kultursistema permet a les persones i organitzacions culturals i creatives compartir informació actualitzada sobre les seves característiques, situació i impacte. Aquesta informació és analitzada i interpretada de manera agregada per a la seva posterior visualització, en forma d’estadístiques i informes, ajudant a la definició de polítiques d’impuls adequades a la realitat de l’Ecosistema.

 

Les dades recollides (algunes opcionals) es classifiquen en tres grans grups:

 • Dades per a la carta de presentació.
   • Nom.
   • Any d’inici de l’activitat.
   • Geolocalització.
   • Presència en línia (web, RRSS).
   • Dades de contacte (e-mail i telèfon).
   • Descripció i paraules clau.
   • Projectes o serveis destacats.
   • Associacions, xarxes o aliances clau. 
 • Dades sobre el paper en l’ecosistema.
   • Tipologia (amateur o professional, àmbit d’actuació, tipus d’organització i forma jurídica).
   • Sectors i disciplines (sectors, subsectors i oficis destacats i complementaris).
   • Cadena de valor (baules destacades i complementàries).
 • Dades sobre impactes i retorns.
   • Característiques de l’oferta (físic/ digital, producte/ servei, procés/ resultat).
   • Ús de llengües (principal i complementàries).
   • Àmbit geogràfic d’activitat (local, regional, estatal, continental, global).
   • Ocupació directa generada (valor quantitatiu, qualitatiu i altres relacions productives).
   • Volum de facturació o pressupost (segons rangs aproximats).
   • Anàlisi d’impactes (socioculturals, sobre l’activitat, sectorials, econòmics

Les dades que introdueixes a Kultursistema són teves i tens dret a editar-les, actualitzar-les o eliminar-les.

 • Dades públiques: una part de la informació es reflecteix a la fitxa pública (nom, adreça, descripció, sectors, cadena de valor, projectes i aliances), accessible per qualsevol visitant del mapa i del directori.
 • Dades privades: una altra part es recull a la fitxa privada (ocupació generada, rang de facturació i altres dades estadístiques), accessible només per a tu i el personal autoritzat per a la realització d’anàlisis anònimes i agregades per a l’elaboració d’estadístiques i informes sobre l’Ecosistema Cultural i Creatiu.

Pots consultar al següent enllaç la política de privadesa.

Pots consultar la informació dels diferents espais, agents i iniciatives explorant lliurement el mapa i el directori de l’Ecosistema Cultural i Creatiu. És un servei gratuït i accessible a tots els públics.

Si ets un agent d’impuls, foment o regulació amb interès en dades estadístiques avançades i informes sectorials o territorials, posa’t en contacte amb hola@kultursistema.com  i et farem una proposta a mida.

La plataforma és en línia i accessible des de qualsevol dispositiu electrònic amb el teu navegador favorit. No necessites instal·lar cap programa o aplicació, però sí disposar d’una connexió a internet per carregar i visualitzar dades.

Kultursistema té la seva seu a les oficines de Conexiones improbables de Vitòria/ Gasteiz (Euskadi, Espanya).

Et recomanem contactar-hi escrivint primer a hola@kultursistema.com, o si ho necessites, telefonant al +34 673 608 790.

INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA

Kultursistema  proposa una matriu (o conjunt de matrius) de categorització per al mapatge, interpretació i anàlisi dels ecosistemes culturals i creatius. Pretén reflectir la seva diversitat pel que fa a sectors i subsectors, baules de la cadena de valor, tipologia d’agents que intervenen en aquest àmbit, així com les característiques dels impactes i retorns fonamentals. 

L’objectiu de Kultursistema és afavorir un acostament el més ric i actualitzat possible als ecosistemes culturals i creatius, incloent-hi agents i pràctiques noves, o que emergeixen de l’encreuament de tipologies preexistents, i que difícilment encaixen en els marcs d’anàlisi convencionals.

Un acostament que a més assenyala el caràcter dinàmic i canviant dels sectors culturals i creatius,

tant per se com fruit de la multiplicitat de relacions amb altres disciplines i àmbits d’activitat, així com de la influència dels canvis tecnològics, dels marcs institucionals de referència o dels valors socials. 

Kultursistema és una eina eficaç per a l’autodiagnòstic de les organitzacions i professionals del sector, ja que els ajuda a definir quins són els seus camps d’actuació prioritaris i contrastar la realitat amb l’àmbit d’activitat desitjat. També té la vocació de ser un instrument per ajudar a orientar les polítiques culturals i/o lligades al desenvolupament de la creativitat en un territori concret, per poder conèixer millor l’entorn d’actuació i decidir l’enfocament de l’acció pública. 

En definitiva, Kultursistema resulta útil com a element de referència en la feina de responsables polítics, equips d’organitzacions culturals, consultors especialitzats en el sector i policy makers.  ayudando a definir el rol de los distintos agentes en el ecosistema del que forman parte.

Les eines d’interpretació que ofereix Kultursistema són coincidents en molts aspectes amb categoritzacions usuals en el sector cultural, com la de cercles concèntrics proposada per David Throsby o la classificació de la UNCTAD, però ampliades per l’equip redactor de l’informe i contrastades al seu torn amb altres categoritzacions (Agenda21 de la Cultura, CNAE, DCMS del Govern del Regne Unit, Consell de la Cultura de Xile, etc.), així com amb la categorització utilitzada pel Govern Basc en el marc de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent d’Euskadi RIS3.

Encara que Kultursistema ha sorgit en el marc territorial del País Basc,  en resposta a algunes de les seves conjuntures i especificitats, es tracta d’un instrument extrapolable a altres llocs, i sempre és necessari un treball de contextualització. 

A partir d’aquesta conceptualització, Kultursistema ha desenvolupat tota una metodologia de mapatge, anàlisi i interpretació d’ecosistemes culturals i creatius que es veu enriquida pel treball en economia creativa de Conexiones improbables, titular de Kultursistema .

Tipologia d'agent i organització

L’anàlisi d’un ecosistema cultural o creatiu requereix la identificació del major nombre possible d’agents, tinguin major o menor vocació d’intervenir-hi. Proposem una classificació de persones o grups amb diferents objectius, amb diferents naturaleses jurídiques, models organitzatius, dimensions o tipus d’activitat. 

Respecte a la seva finalitat principal, classifiquem els agents en tres àmbits d’actuació, el quals, tot i posar-ne l’èmfasi en un, a vegades poden solapar-se o interseccionar:

Pantalla de tipología en plataforma de Kultursistema

Àmbit estructural:

Espais i plataformes (físiques i virtuals) de creació, producció, exhibició, distribució, conservació i comercialització.

Arxius / Biblioteques / Centres culturals / Centres de producció / Centres formatius especialitzats / Cinemes / Coworkings / Espais polivalents / Estudis i tallers / Fàbriques de creació / Galeries d’art / Llibreries / Maker spaces i Hacklabs / Museus / Parcs temàtics i d’oci / Repositoris i canals de continguts digitals / Sales de concerts / Sales de subhastes / Teatres / …

Àmbit d'impuls:

mbit d’ Agents de regulació, foment i impuls dels sectors culturals i creatius.

Administracions públiques (departaments, organismes autònoms i entitats públiques empresarials)  i organismes privats, amb competències i interessos directes o indirectes en la regulació, foment i/o impuls de la cultura, la creació i la creativitat en diversos àmbits i nivells.

Entitats de representació col·lectiva:

Associacions empresarials / Clústers sectorials / Federacions associatives / Organitzacions sindicals / Societats de gestió de drets de propietat intel·lectual i industrial / …

Empreses o entitats de finançament: Mecenes / Àrees de patrocini empresarial / Àrees de responsabilitat social corporativa / Plataformes de micromecenatge / Entitats de fundraising / Entitats de capital de risc / Fons sectorials especialitzats / …

Àmbit creatiu:

Agents d’acció directa en qualsevol subsector o baula de la cadena de valor cultural o creativa.
Considerem aquí a tota mena d’agent individual o col·lectiu, persona física o jurídica, que intervé des del seu camp d’acció de manera directa en el mercat o en el seu context cultural o creatiu. Per exemple: Actores /  CActors / Cantants d’òpera / Companyies circenses / Empreses de restauració de patrimoni / Col·lectius de cultura urbana / Estudis de disseny gràfic / Associacions promotores d’experiències en cultura gastronòmica / Empreses d’intermediació artística / Mediadors culturals / Museòlegs / Productores audiovisuals / Consultores culturals / Organitzadors d’esdeveniments / Artistes visuals en contextos no artístics / Novel·listes / Editorials / …

A més, aquests agents poden pertànyer al sector públic, al sector privat/ comercial, al sector social o a un emergent quart sector compost per organitzacions híbrides que sorgeixen en la intersecció i en l’espai intermedi dels sectors tradicionals.

Sector privat / comercial

1. Professionals intermitents
2. Autònoms i microempreses
3. PIMES
4. Grans empreses i corporacions

Sector públic

5. Administracions públiques
6. Empreses públiques
7. A
ltres entitats de dret públic

Sector social

8. Ciutadania activa a títol individual
9. Organitzacions informals
10.
Associacions
11.
Fundacions

4º sector

12. Empreses d’economia social activa a título individual
13. Associacions professionals
14. Clústers
15. Xarxes

Sectors i subsectors

La cultura i la creació són enteses aquí com el conjunt d’àrees d’activitat que componen i afecten de

manera àmplia el sector cultural. Una realitat complexa, que incorpora aspectes antropològics, sociològics, polítics, jurídic-administratius, econòmic productius, etc

Kultursistema proposa una classificació organitzada al voltant de cinc sectors o nivells diferenciats però interrelacionats, als quals hem incorporat un sector d’encreuament, de transversalitat.  Aquests sectors es representen mitjançant cercles concèntrics, atorgant un caràcter més germinal als cercles centrals i més instrumental a l’exterior.

Pantalla de los sectores en plataforma de Kultursistema

Aquests sectors, a excepció del Transversal, se subdivideixen, al seu torn, en diversos subsectors disciplinars, compostos per una àmplia tipologia d’activitats diferenciades, que apareixen, posteriorment, enumerades amb un caràcter no exhaustiu.

Independentment de l’àmbit d’actuació (àmbit estructural, àmbit d’impuls o àmbit creatiu) o del tipus d’agent de què es tracti, aquests agents poden actuar en qualsevol dels sectors i subsectors. 

És important assenyalar, ateses les singularitats del sector, que les categories proposades no són pures ni tancades; que emergeixen nous àmbits d’activitat especialitzats; que hi ha activitats que se situen de manera creuada entre un o més sectors, produint-se evidents solapaments, alguns d’aquests, fins i tot, amb baules de la cadena de valor cultural / creativa. A més, s’ha decidit deixar fora del focus a sectors pròxims o amb fortes interseccions, com poden ser el patrimoni natural, l’esport o el turisme (exceptuant l’específicament cultural).

Patrimoni cultural

L'ampli conjunt de béns culturals, tangibles i intangibles, conformadors de la identitat dinàmica d'una comunitat, que representen un testimoniatge i simbologia històric-cultural per a aquesta, i que una generació hereta i transmet a la següent amb el propòsit de preservar, continuar i augmentar aquesta herència, concebuda com a substrat cultural per a la creació de futurs.

Patrimoni cultural tangible

Moble (artístic, bibliogràfic, mobiliari...) i immoble (monuments, construccions i llocs).

Patrimoni cultural intangible

Compost per tradicions i expressions vives, sabers, llengües, celebracions, memòria col·lectiva, cultura tradicional.

Patrimoni cultural - natural

Vestigis arqueològics en el seu context natural, fòssils, terrestres i subaquàtics, altres materials d'opinió científica, així com el paisatge cultural produït en un determinat temps i espai.

Àmbits d'activitat aplicats al patrimoni

Arxivística i biblioteconomia / Arqueologia / Documentació i catalogació / Historiografia / Museografia / Paleontologia / Restauració / …

ARTS

Àmbit des del qual crear, compondre i proposar; treballant amb formes, materials, llenguatges, expressions i relacions diverses; i produint nous significats, relats, representacions, dispositius, espais simbòlics i subjectivitats.

Literatura

Còmic / Assaig / Guió / Novel·la / Poesia / Traducció literària / …

Música

Clàssica / Coral / Contemporània / Lírica / Popular / …

Arts escèniques i en viu

Bertsolaritza i improvisació / Circ / Dansa / Performance / Màgia / Teatre / …

Arts plàstiques i visuals

Animació / Creació audiovisual / Dibuix / Escultura / Fotografia / Gravat / Pintura / …

New media art

Art electrònic / Art multimèdia i interactiu / Art i ciència / Cultura de dades / Maquinari i programari d'experimentació artística / …

Arts relacionals

Art comportamental / Art comunitari / Artivisme / Pràctiques contextuals / ...

ARTS APLICADES I OFICIS CREATIUS

Conjunt d'activitats creatives que apliquen coneixements i tècniques de les arts, en combinació amb altres disciplines tècniques, amb l'objectiu de produir utilitats de caràcter prioritàriament funcional.

Artesanía

Ceràmica / Instruments musicals / Joieria / Fusta / Marroquineria / Tèxtil / Vidre / …

Disseny

Cultura maker / Editorial / Experiències / Gràfic / Il·lustració / Industrial / Jocs i joguines / Moda / Multimèdia / Processos / Producte / Serveis / …

Arquitectura

Arquitectura efímera / Edificació / Escenografia / Interiorisme / Mobiliari / Paisatgisme / Urbanisme / …

Gastronomia

Cuina Creativa / Cultura alimentària / Experiències gastronòmiques / R+D culinari / …

INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES

Conjunt d'activitats que donen suport tangible o intangible als continguts i productes culturals i creatius, permetent la seva producció sistematitzada, seriada i la seva distribució massiva (incloent-hi els serveis íntimament lligats a aquesta producció estàndard).

Industria editorial

Catàlegs / Edicions limitades / Llibre / Premsa i publicacions periòdiques / …

Industria musical

Producció musical / Promotores / Segells discogràfics / …

Industria audiovisual

Cinema / Doblatge / Ràdio / Tv / Vídeo / …

Videojocs i nous mitjans

Continguts digitals / Fabricació digital / Maquinari i programari d'entreteniment / Maquinari i programari educatiu / Transmèdia / Videojocs / .

Indústries i serveis de la llengua

Ensenyament de les llengües / Tecnologies de la llengua / Terminologia-Lexicografia / Traducció i interpretació / …

SERVEIS D'ARTICULACIÓ I INDÚSTRIES AUXILIARS

Conjunt divers de serveis de formació, acompanyament, suport tècnic, mitjans de producció o altres activitats culturals i creatives especialitzades, sovint de caràcter transversal, dirigides tant als diferents sectors culturals o creatius, com aplicades des del sector cultural a altres àmbits.

Educació artística i cultural

Formal (sistema reglat d'ensenyament en diferents nivells) / No formal (formació especialitzada fora del sistema reglat).

Mediació cultural

Assistència en sala / Facilitació-Dinamització-Animació / Guia cultural / Mediació artística / Mediació multicultural / Serveis pedagògics / …

Intermediació artística

Curadoria / Management i representació / Programació / …

Comunicació

Publicitat / Relacions públiques i amb els mitjans / Mitjans socials / Gestió de públics i audiències / Ticketing / …

Organització i producció d'esdeveniments

Congressos / Fires / Festivals / …

Oci i recreació

Activitats de temps lliure / Turisme cultural / …

Consultoria cultural

Anàlisi-Recerca / Assessorament i acompanyament / Creativitat i innovació / Serveis jurídics especialitzats / …

Gestió cultural

Administració cultural / Disseny i gestió de projectes i organitzacions culturals / Secretaria tècnica / …

Finançament

Productes financers específics per al sector / Patrocini i mecenatge / Microfinançament i inversió col·lectiva /…

Serveis i mitjans de producció i reproducció

Arts gràfiques / Maquinari, programari i telecomunicacions / Mecanització i producció industrial / Producció museogràfica / Serveis i equips tècnics / ……

TRANSVERSAL

HAvui dia moltes expressions culturals i creatives beuen, es vinculen o s’entremesclen amb altres, però incorporem aquest sector Transversal per assenyalar de manera expressa el nombre cada vegada major d’agents les pràctiques dels quals són per se de naturalesa dialògica o híbrida, ja sigui de manera intracultural -entre diversos sectors o subsectors culturals i creatius sense presència dominant de cap d’ells o extracultural –desenvolupant encreuaments entre sectors i subsectors culturals i creatius amb altres àmbits disciplinars i de coneixement-.

Cadena de valor

S’entén per cadena de valor el conjunt d’etapes diferenciades d’agregació de valor que, de manera encadenada -no necessàriament consecutiva-, permeten representar cíclicament les activitats precises per a un correcte funcionament de la relació entre oferta i demanda. El conjunt de baules està cobert habitualment per més d’un agent. 

Analitzar la cadena de valor dels diferents sectors i subsectors culturals i creatius, així com conèixer la posició en aquesta de les diferents organitzacions o professionals, resulta de gran utilitat per comprendre els espais no coberts, les ineficiències, les sobrepresències o les oportunitats que ofereix un entorn i que, sovint, són determinants per a la viabilitat de les iniciatives i el desenvolupament del conjunt de l’ecosistema. 

Pantalla de la cadena de valor en plataforma de Kultursistema

Aquesta informació és clau perquè les organitzacions, els professionals i els responsables de les polítiques culturals o de foment creatiu, puguin definir plans i estratègies adequadament contextualitzades.

Encara que a nivell intern tot agent desplega la seva pròpia cadena de valor per dur a terme les seves finalitats (oferir i desenvolupar processos, productes, serveis, experiències, etc.), a Kultursistema atenem la posició o posicions específiques que cada agent ocupa en la cadena de valor externa. És a dir, busquem que cada agent identifiqui el seu focus d’activitat, on es troba la seva principal aportació de valor i sentit dins del mercat específic sectorial.

Per exemple, encara que tots els agents requereixen finançament, això no significa que es dediquin professionalment al finançament de projectes o organitzacions culturals. Per tant, en aquesta baula només hauríem de trobar-hi aquells agents que financen o faciliten l’accés al finançament cultural de tercers. 

A Kultursistema hem pretès recollir en un sol gràfic les diferents baules que componen les diferents cadenes de valor dels diversos sectors i subsectors. A més, amb la finalitat de ser operatius, en cada baula hem agrupat diferents subfases o funcions.

FORMACIÓ

I. Formación y capacitación (formal y no formal)
Desenvolupament i transferència a tercers, amb una orientació professional, de coneixements, metodologies, tècniques, llenguatges… entorn de les arts i de les diverses expressions o pràctiques culturals i creatives, en el marc del sistema reglat d’ensenyament o en entorns educatius no formals.

CREACIÓ

II. Experimentació / conceptualització / creació / interpretació
Processos d’exploració, desenvolupament, combinació i contrast d’idees i pràctiques amb la finalitat de generar noves creacions o recrear creacions preexistents, generar nou coneixement, noves mirades o noves actituds respecte d’un camp o expressió de les arts i la cultura o, utilitzant aquestes últimes, incidir en canvis i transformacions en altres àmbits o camps socials.

 

GESTIÓ

III. Finançament
Aportació directa, assessorament o mediació especialitzada en la captació o generació de recursos dineraris o no dineraris, destinats al desenvolupament de projectes i/o de l’activitat quotidiana d’una persona física o organització de l’ecosistema cultural i creatiu.

IV. Administració / gestió
Assessorament, planificació i gestió especialitzada en aspectes estratègics, organitzatius, operatius, administratius, tributaris i/o legals fonamentals en l’acompliment de l’activitat cultural i creativa.

PRODUCCIÓ

V. Preproducció / prototipat
Tasques, aproximacions creatives i processos de preparació previs, necessaris per a la producció, la socialització o la comercialització d’una idea, producte o experiència cultural, incloent-hi els processos d’assaig (prova-error) i diferents sistemes de plasmació física o visual que serveixin per orientar la presa de decisions sobre les següents fases.

 

VI. Producció / Postproducció
Organització sistematitzada de processos i activitats que permeten convertir prototips o idees formals en coneixement o models de pensament, productes, serveis o experiències culturals, de manera prèvia a la seva distribució, comunicació, socialització o comercialització, així com la posterior assistència tècnica, actualització i seguiment. 

 

VII. Reproducció industrial
Processos de producció seriada, física o digital, d’una creació artística, cultural o creativa, per a la seva distribució massiva i la seva optimització escalable de variables de tipus econòmic i/o d’accés.

DIFUSIÓ

VIII. Distribució / intermediació / comercialització
Accions especialitzades de posada en el mercat, mitjançant canals físics o virtuals, d’una oferta de productes, serveis, idees o experiències culturals i creatives, de producció pròpia o aliena.

IX. Exhibició / programació
Mostra, presentació o exposició davant un públic destinatari final de creacions, produccions o processos creatius, ja sigui de manera aïllada o com a part d’un programa d’actuació.

X. Promoció / comunicació / crítica
Accions orientades a l’escolta activa, la difusió, posada en valor, persuasió i/o anàlisi crítica de produccions culturals i creatives en la seva relació amb els diferents públics objectiu.

XI. Divulgació / socialització / participació
Accions de facilitació orientades a l’accessibilitat, la interacció i la generació de contextos favorables per a les pràctiques culturals i creatives. Són impulsores del coneixement, el diàleg i el mutu aprenentatge així com de la implicació de la comunitat en la producció cultural com a fet social.

RECERCA I PROTECCIÓ

XIII. Anàlisi / avaluació
Generació d’eines, índexs i indicadors -i la seva aplicació en estudis de situació i impacte al llarg del temps-, de polítiques, programes, projectes o accions culturals i creatives.

XIV.Documentació / Arxiu
Tasques de gestió de la informació amb la finalitat de garantir un patrimoni documental així com de generar, compartir i socialitzar coneixement de forma ordenada i sistematitzada.

XV. Protecció / Conservació / Restauració
Activitats i processos orientats a la permanència, protecció i rescat d’aquelles manifestacions artístiques i culturals originals irreemplaçables, amb la finalitat d’afavorir la seva identificació, prevenir la seva degradació, transmetre a generacions actuals i futures el seu significat, així com fomentar el seu ús responsable i sostenible.

Pantalla de la cadena de valor en plataforma de Kultursistema

Encreuaments i combinacions

Una part cada vegada major de la potència i el valor de l’ecosistema cultural i creatiu es troba en: la redefinició i reposicionament dels agents preexistents; l’aparició de nous agents la diversitat dels quals, pel que fa a la tipologia, els àmbits d’activitat o les formes de socialització del coneixement, va més enllà de les convencions habituals; i les possibilitats per al sorgiment de fenòmens emergents que ens ofereix la seva combinatòria. 

Per això Kultursistema, a més de les matrius que serveixen per analitzar de manera separada cadascun dels aspectes rellevants, proposa tres matrius complementàries (que creuen dades), per ajudar a fer una interpretació més complexa i afinada i a descobrir i parar esment en peculiaritats, potencialitats i oportunitats, en el camp d’actuació de cada agent o d’un territori. 

Pantalla del buscador de Kultursistema

 • Matriu per a l’encreuament de sectors i subsectors amb la cadena de valor Permet observar on posa una organització el focus -i on no- o quina és la distribució, en un territori, dels nínxols d’actuació dels seus agents culturals i creatius i, en conseqüència, quins espais no estan coberts i quins estan sobrerrepresentats.
 • Matriu per a l’encreuament de tipologies d’agents amb la cadena de valor Permet veure si hi ha una tendència determinada en un àmbit territorial concret respecte al tipus de valor afegit que aporten al mercat i a la societat els diferents agents creatius segons la seva naturalesa formal.
 • Matriu per a l’encreuament de tipologia d’agents amb sectors i subsectors
  Presenta una fotografia de quins camps d’actuació artística, cultural o creativa condicionen, o venen condicionats, pel tipus d’agent analitzat prenent com a base la seva naturalesa formal.

Dades estadístiques

Altres dades d’interès per generar informes i estadístiques sobre la situació de l’Ecosistema Cultural i Creatiu. Tota la informació és tractada de manera anònima i agregada, sense vinculació entre la dada específica i l’espai, agent o iniciativa de què provingui.

Es treballa amb valors quantitatius i qualitatius aproximats per detectar patrons i tendències.

Pantalla de datos en plataforma de Kultursistema

CARACTERÍSTIQUES DE L'OFERTA O ACTIVITAT

Valors aproximats per mesurar graus de digitalització, servitització i orientació dels espais, agents i iniciatives.

 • Suport físic VS Suport digital
  Ús d’elements físics o dispositius digitals per interactuar amb públics, mostrar informació, aportar valor…
 • Producte VS Servei-experiència
  Concreció de l’oferta o activitat en solucions tangibles i intangibles.
 • Processos VS Resultats
  Orientació principal de l’oferta o activitat basant-se en la proposta de valor.

ÚS DE LLENGÜES

Anàlisi de la diversitat lingüística de l’Ecosistema i del pes relatiu de les llengües en el desenvolupament de l’activitat, tant per a l’orientació cap a clients i públics, com per a la feina interna. Es mesura el grau d’ús de les llengües basant-se en un percentatge, i s’identifica quines en són les principals i les complementàries.

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L'ACTIVITAT

Anàlisi de l’orientació i abast geogràfic dels espais, agents i iniciatives. Es marquen aquells àmbits en què desenvolupa la seva activitat, identificant-ne el principal.

 • Local
 • Regional
 • Estatal / nacional
 • Continental / internacional
 • Mundial

 

OCUPACIÓ GENERADA

Anàlisi de la capacitat per generar ocupació directa i indirecta. Es marca un rang aproximat de persones que treballen específicament en activitats vinculades a sectors culturals i creatius (considerant l’equivalent a jornades completes), es detallen les seves característiques (estabilitat laboral, consideracions de gènere i altres factors de diversitat) i s’identifica un altre tipus de relacions productives amb socis, voluntaris i altres professionals.

Rangs de persones ocupades 

 • No disposem de personal (ni autoocupació)
 • Activitat unipersonal (inclosos autònoms i/o empresaris individuals)
 • Entre 2 i 3 persones
 • Entre 4 i 10 persones
 • Entre 11 i 25 persones
 • Entre 26 i 30 persones
 • Entre 51 i 250 persones
 • Més de 250 persones

VOLUM DE FACTURACIÓ O PRESSUPOST

Anàlisi de la dimensió econòmica de l’espai, agent o iniciativa. Es marca un rang aproximat de facturació o pressupost anual lligat a l’activitat

Rangs de facturació o pressupost

 • 0 €
 • 1 – 12.000 €
 • 12.001 – 25.000 €
 • 25.001 – 75.000 €
 • 75.001 – 200.000 €
 • 200.001 – 600.000 €
 • 600.001 – 2.000.000 €
 • 2.000.001 – 5.000.000 €
 • 5.000.001 – 10.000.000 €
 • Més de 10.000.000 €

Impactes i retorns

S’entén per impactes i retorns  l’expressió dels efectes, canvis o resultats, derivats de la implementació d’un determinat pla, programa, projecte, servei o acció, sobre un grup social, un àmbit determinat o sobre el mateix procés, organització i/o agents implicats. 

Aquestes conseqüències i relacions causa-efecte a curt, mitjà i llarg termini, poden ser de diversa tipologia, com per exemple: retorns interns o externs; específics o globals; planejats o no previstos; positius, negatius o neutres; directes o indirectes. I atenen també la quantitat, qualitat i extensió d’aquests.

Pantalla de análisis de impactos en plataforma de Kultursistema

Conscients de l’existència d’indicadors d’avaluació de polítiques, d’índexs que mesuren la creativitat i la potencialitat sectorial per al desenvolupament territorial o de sistemes de quantificació de l’impacte d’una acció cultural en l’economia local -per posar-hi només alguns exemples-, des de Kultursistema, de manera complementària, s’ha desenvolupat una proposta per a l’autodiagnòstic -amb caràcter més reflexiu i advocatiu que d’anàlisi quantitativa-, composta per una bateria de quatre índexs i tretze dimensions de referència.

IMPACTES SOCIOCULTURALS

Els efectes produïts en el context, sobre el territori, les persones, els seus sistemes socials i els reptes a abordar en comú.

A. Societat creadora
Foment, a títol individual i col·lectiu, de la creació i la creativitat, del pensament crític i de la producció de nous relats, imaginaris i subjectivitats.

B. Desenvolupament cultural
Impuls de la democràcia i la democratització cultural. Desenvolupament de la cultura com a dret. Accés a la producció i al gaudi cultural. Creació i qualificació de públics.

C. Desenvolupament social
Afavoriment de la cohesió social i abordatge de reptes relacionats amb educació, integració, vida saludable, medi ambient, oci…

 

IMPACTES SOBRE L'ACTIVITAT

Els efectes en relació amb la mateixa activitat, incloent-hi tant el contingut d’aquesta com la manera en què es desenvolupa.

D. Innovació en els “quès”
Creació de noves idees i continguts. Generació d’una oferta innovadora i diferencial d’activitats, productes, serveis i experiències culturals.

E. Innovació en els “coms”
Desenvolupament i/o aplicació de nous sistemes, metodologies i eines de relació, governança, creació, producció, distribució o propietat.

F. Col·laboració
Foment d’espais i pràctiques col·laboratives. Participació en projectes i processos col·lectius. Articulació a través d’associacions, xarxes i aliances.

G.Sostenibilitat
Aplicació de criteris i mesures relacionades amb la cura del mitjà, l’ús conscient de recursos i la minimització de l’impacte ecològic.

IMPACTES SECTORIALS

Els efectes col·laterals produïts sobre el mateix sector cultural, sobre altres àmbits socials, productius i sobre el sector públic.

H. Influència sobre el mateix sector cultural
Dinamització i capacitat tractora, per: dimensió, referencialitat i relacions, capacitat innovadora, obertura de mercats, potencial industrialitzador…

I.Influència sobre altres sectors d’activitat
Foment del diàleg, cooperació, transferència i hibridació intersectorial i les relacions transdisciplinars.

J. Influència sobre el sector públic
Contribució al desenvolupament i avaluació de polítiques públiques i de nous plans i mesures. Evolució dels estàndards i procediments de govern obert.

IMPACTES ECONÒMICS

Els efectes relacionats amb la generació i distribució de riquesa, l’ocupació o la internacionalització de l’activitat.

K. Contribució econòmica quantitativa
Producció de beneficis directes o indirectes (externalitats positives). Distribució de capitals. Volum de facturació, aportació al PIB i retorns fiscals.

L. Impuls de l’ocupació
Generació i/o manteniment d’ocupació directa o indirecta. Condicions de treball i mesures d’igualtat, inclusió, conciliació, desenvolupament personal…

M. Internacionalització
Presència en mercats o comerç exterior. Participació en xarxes, circuits o projectes internacionals.

ALTRES IMPACTES

Kultursistema és un model adaptatiu, obert a modificacions i millores. Per això, per acabar aquesta anàlisi sobre impactes i retorns, a més de les tretze dimensions preestablertes, et convidem a proposar-ne una de lliure designació que no aparegui entre les anteriors. Una dimensió personalitzada, que consideris significativa per valorar millor el teu impacte com a agent de l’ecosistema cultural i creatiu.

N. Dimensió personalitzada
Aquesta dimensió pot ser de qualsevol tipus i ha de reflectir l’aspecte clau de la teva activitat.

Tens cap dubte?

Truca’ns o escriu-nos! estem a la teva disposició per aclarir qualsevol dubte o consulta que et sorgeixi.